باشگاه دیجیتال مارکتینگ ایران در حال حاضر برای برقرای ارتباط با کاربران عزیز مراجعه حضوری ای ندارد ولی در صورتی که قصد برقراری ارتباط با ما را داشتید می توانید به واسطه فرم تماس این ارتباط را برقرار کنید.