بهنام رجبی

عضو تیم فنی باشگاه دیجیتال مارکتینگ ایران

علی تیموری

بنیان گذار باشگاه دیجیتال مارکتینگ ایران